Album: HD Overlays. Khói nhân tạo

Với 30 mẫu video thiết kế cho dựng phim.<br /> Tương thích với tất cả các phần mềm dựng phim.<br /> Độ phân giải: 1920 x1080 <br /> Định dạng: MOV + Alpha<br /> Dung lượng: 3.24 GB

HD Overlays. Khói nhân tạo

Updated 28/10/16
132  
Loading Photos......
Loading Photos......
Xcine
Với 30 mẫu video thiết kế cho dựng phim.
Tương thích với tất cả các phần mềm dựng phim.
Độ phân giải: 1920 x1080
Định dạng: MOV + Alpha
Dung lượng: 3.24 GB

Chia sẻ trang này