Album: Hướng dẫn viết kịch bản phim

Tên sách: Hướng dẫn viết kịch bản phim<br /> Tác giả: Đoàn Minh Tuấn<br /> Năm XB: 2013<br /> Nhà XB: Hồng Đức<br /> Trang: 324tr.<br /> Nội dung: Cuốn sách nhằm mục dích giúp người có sở thích viết kịch bản phim tiếp cận với nghề mọt cách hệ thống và cụ thể. Các chương trình và tư liệu được tác giả sắp xếp theo trình tự thời gian song cũng chỉ mang tính tương đối. Bên cạnh đó tác giả còn đưa ra một số bộ phim hay tiêu biểu để làm dẫn chứng cho bạn đọc.<br />

Hướng dẫn viết kịch bản phim

Updated 26/4/18
604  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Hướng dẫn viết kịch bản phim
Tác giả: Đoàn Minh Tuấn
Năm XB: 2013
Nhà XB: Hồng Đức
Trang: 324tr.
Nội dung: Cuốn sách nhằm mục dích giúp người có sở thích viết kịch bản phim tiếp cận với nghề mọt cách hệ thống và cụ thể. Các chương trình và tư liệu được tác giả sắp xếp theo trình tự thời gian song cũng chỉ mang tính tương đối. Bên cạnh đó tác giả còn đưa ra một số bộ phim hay tiêu biểu để làm dẫn chứng cho bạn đọc.

Tags

Actions

Chia sẻ trang này