Album: Hướng dẫn viết về phim

Tên sách: Hướng dẫn viết về phim<br /> Tác giả: Timothy Corrigan; Đặng Nam Thắng: dịch<br /> Năm xuất bản:2011<br /> Nhà xuất bản: Tri thức<br /> Số trang: 387tr.<br /> Nội dung: Tiếp theo hai bộ Giáo trình Lịch sử Điện ảnh và Nghệ thuật Điện ảnh của nhóm tác giả David Bordwell và Kristin Thompson, lần này Dự án điện ảnh Trường Đại học KHXH &amp; NV Hà Nội tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc ba công trình có tính chất chuyên ngành: Hướng dẫn viết về phim, Nghiên cứu phim, Biên kịch. Đây được coi là những giáo trình bắt buộc dành cho hai chuyên ngành Biên kịch và Lý luận phê bình của sinh viên lớp Dự án điện ảnh do Quỹ Ford tài trợ. Cuốn sách đề ra ba mục tiêu chính: tiết kiệm thời gian cho giáo viên dạy Điện ảnh, những người đã quá vất vả trong việc trình bày sự tinh tế, phức tạp của nghệ thuật và ngành công nghiệp Điện ảnh nên đã không còn sức để giải quyết những vấn đề liên quan đến kỹ năng viết của sinh viên; giúp sinh viên bớt lo lắng khi học viết; và cuối cùng là khuyến khích sinh viên và giáo viên trao đổi giao tiếp với nhau nhiều hơn để việc nghiên cứu và học tập đạt hiệu quả tối đa. Cuốn sách được chia làm 7 phần:<br /> • Phần 1: Phê bình phim<br /> • Phần 2: Bắt đầu suy nghĩ, chuẩn bị xem và bắt tay vào viết<br /> • Phần 3: Những thuật ngữ và chủ đề phân tích và viết phê bình phim<br /> • Phần 4: Sau cách tiếp cận để viết phê bình phim<br /> • Phần 5: Phong cách và cấu trúc bài luận<br /> • Phần 6: Nghiên cứu phim<br /> • Phần 7: Khuôn mẫu cho bản thảo của người viết<br />

Hướng dẫn viết về phim

Updated 10/4/18
398  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Hướng dẫn viết về phim
Tác giả: Timothy Corrigan; Đặng Nam Thắng: dịch
Năm xuất bản:2011
Nhà xuất bản: Tri thức
Số trang: 387tr.
Nội dung: Tiếp theo hai bộ Giáo trình Lịch sử Điện ảnh và Nghệ thuật Điện ảnh của nhóm tác giả David Bordwell và Kristin Thompson, lần này Dự án điện ảnh Trường Đại học KHXH & NV Hà Nội tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc ba công trình có tính chất chuyên ngành: Hướng dẫn viết về phim, Nghiên cứu phim, Biên kịch. Đây được coi là những giáo trình bắt buộc dành cho hai chuyên ngành Biên kịch và Lý luận phê bình của sinh viên lớp Dự án điện ảnh do Quỹ Ford tài trợ. Cuốn sách đề ra ba mục tiêu chính: tiết kiệm thời gian cho giáo viên dạy Điện ảnh, những người đã quá vất vả trong việc trình bày sự tinh tế, phức tạp của nghệ thuật và ngành công nghiệp Điện ảnh nên đã không còn sức để giải quyết những vấn đề liên quan đến kỹ năng viết của sinh viên; giúp sinh viên bớt lo lắng khi học viết; và cuối cùng là khuyến khích sinh viên và giáo viên trao đổi giao tiếp với nhau nhiều hơn để việc nghiên cứu và học tập đạt hiệu quả tối đa. Cuốn sách được chia làm 7 phần:
• Phần 1: Phê bình phim
• Phần 2: Bắt đầu suy nghĩ, chuẩn bị xem và bắt tay vào viết
• Phần 3: Những thuật ngữ và chủ đề phân tích và viết phê bình phim
• Phần 4: Sau cách tiếp cận để viết phê bình phim
• Phần 5: Phong cách và cấu trúc bài luận
• Phần 6: Nghiên cứu phim
• Phần 7: Khuôn mẫu cho bản thảo của người viết
  1. Vũ Văn Huân
    Vũ Văn Huân
    Cho em hỏi làm sao để tải được sách vậy ạ?

Chia sẻ trang này