Album: Không gian sân khấu và nghệ sĩ

Tên sách: Không gian sân khấu và nghệ sĩ<br /> Tác giả: Nguyễn Thị Hợp<br /> Năm xuất bản: 2004<br /> Nhà xuất bản: Sân khấu<br /> Số trang: 160tr.<br /> Nội dung: cuốn sách được chia làm 2 phần rõ ràng, đi sâu nghiên cứu những vẻ đẹp mới ở hình thức một số vở diễn và những vấn đề liên quan. Những kinh nghiệm sáng tạo, những suy nghĩ tản mạn sau khi đọc cuốn: Mỹ thuật và nghệ sĩ. Bàn về một số vấn đề mỹ thuật có liên quan.<br />

Không gian sân khấu và nghệ sĩ

Updated 12/4/18
600  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Không gian sân khấu và nghệ sĩ
Tác giả: Nguyễn Thị Hợp
Năm xuất bản: 2004
Nhà xuất bản: Sân khấu
Số trang: 160tr.
Nội dung: cuốn sách được chia làm 2 phần rõ ràng, đi sâu nghiên cứu những vẻ đẹp mới ở hình thức một số vở diễn và những vấn đề liên quan. Những kinh nghiệm sáng tạo, những suy nghĩ tản mạn sau khi đọc cuốn: Mỹ thuật và nghệ sĩ. Bàn về một số vấn đề mỹ thuật có liên quan.

Chia sẻ trang này