Album: Không gian sân khấu và nghệ sĩ

Tên sách: Không gian sân khấu và nghệ sĩ<br /> Tác giả: Nguyễn Thị Hợp<br /> Năm xuất bản: 2004<br /> Nhà xuất bản: Sân khấu<br /> Số trang: 160tr.<br /> Nội dung: cuốn sách được chia làm 2 phần rõ ràng, đi sâu nghiên cứu những vẻ đẹp mới ở hình thức một số vở diễn và những vấn đề liên quan. Những kinh nghiệm sáng tạo, những suy nghĩ tản mạn sau khi đọc cuốn: Mỹ thuật và nghệ sĩ. Bàn về một số vấn đề mỹ thuật có liên quan.<br /> <a class="photoBbcode" href="gallery/photos/262/" title="262" data-id="262" data-size=""> <img class="bbCodeImage LbImage" src="data/photos/m/0/300-1521129064-3fdd521928fcef93a81ba52cb4838c94.png" alt="262" /> </a> <script type="text/javascript"> !function($, window, document, _undefined) { XenForo.register('.photoBbcode', 'XenForo.XenGalleryOverlayToggle'); }(jQuery, this, document); </script>

Không gian sân khấu và nghệ sĩ

Updated 12/4/18
600  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Không gian sân khấu và nghệ sĩ
Tác giả: Nguyễn Thị Hợp
Năm xuất bản: 2004
Nhà xuất bản: Sân khấu
Số trang: 160tr.
Nội dung: cuốn sách được chia làm 2 phần rõ ràng, đi sâu nghiên cứu những vẻ đẹp mới ở hình thức một số vở diễn và những vấn đề liên quan. Những kinh nghiệm sáng tạo, những suy nghĩ tản mạn sau khi đọc cuốn: Mỹ thuật và nghệ sĩ. Bàn về một số vấn đề mỹ thuật có liên quan.
262

Chia sẻ trang này