Album: Không gian sân khấu và nghệ sĩ

Tên sách: Không gian sân khấu và nghệ sĩ<br /> Tác giả: Nguyễn Thị Hợp<br /> Năm xuất bản: 2004<br /> Nhà xuất bản: Sân khấu<br /> Số trang: 160tr.<br /> Nội dung: cuốn sách được chia làm 2 phần rõ ràng, đi sâu nghiên cứu những vẻ đẹp mới ở hình thức một số vở diễn và những vấn đề liên quan. Những kinh nghiệm sáng tạo, những suy nghĩ tản mạn sau khi đọc cuốn: Mỹ thuật và nghệ sĩ. Bàn về một số vấn đề mỹ thuật có liên quan.<br />

Không gian sân khấu và nghệ sĩ

Updated 12/4/18
600  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Không gian sân khấu và nghệ sĩ
Tác giả: Nguyễn Thị Hợp
Năm xuất bản: 2004
Nhà xuất bản: Sân khấu
Số trang: 160tr.
Nội dung: cuốn sách được chia làm 2 phần rõ ràng, đi sâu nghiên cứu những vẻ đẹp mới ở hình thức một số vở diễn và những vấn đề liên quan. Những kinh nghiệm sáng tạo, những suy nghĩ tản mạn sau khi đọc cuốn: Mỹ thuật và nghệ sĩ. Bàn về một số vấn đề mỹ thuật có liên quan.
  1. Alex Phan
    Alex Phan
    Tôi muốn tìm cuốn sách này để tham khảo...ad có thể hỗ trợ không ạ? Xin cảm ơn.

Chia sẻ trang này