Album: Kỹ năng dạy múa trong đào tạo diễn viên kịch hát dân tộc

Tên sách: Kỹ năng dạy múa trong đào tạo diễn viên kịch hát dân tộc<br /> Tác giả: Trịnh Kim Huệ<br /> Năm xuất bản: 2008<br /> Nhà xuất bản: Văn hóa thông tin<br /> Số trang: 279tr.<br /> Nội dung: cơ sở lý luận và thực tiễn về kỹ năng múa kịch hát dân tộc, tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài, cơ sở lý luận của kỹ năng dạy học, các biện pháp hình thành kỹ năng dạy múa cho học sinh, sinh viên kịch hát dân tộc.<br />

Kỹ năng dạy múa trong đào tạo diễn viên kịch hát dân tộc

Updated 12/4/18
587  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Kỹ năng dạy múa trong đào tạo diễn viên kịch hát dân tộc
Tác giả: Trịnh Kim Huệ
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Văn hóa thông tin
Số trang: 279tr.
Nội dung: cơ sở lý luận và thực tiễn về kỹ năng múa kịch hát dân tộc, tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài, cơ sở lý luận của kỹ năng dạy học, các biện pháp hình thành kỹ năng dạy múa cho học sinh, sinh viên kịch hát dân tộc.

Chia sẻ trang này