Share this album with your friends.

Tên sách: Kỹ năng dạy múa trong đào tạo diễn viên kịch hát dân tộc Tác giả: Trịnh Kim Huệ Năm xuất bản: 2008 Nhà xuất bản: Văn hóa thông tin Số trang: 279tr. Nội dung: cơ sở lý luận và thực tiễn về kỹ năng múa kịch hát dân tộc, tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài, cơ sở lý luận của kỹ năng dạy học, các biện pháp hình thành kỹ năng dạy múa cho học sinh, sinh viên kịch hát dân tộc. [photo]262[/photo]