Album: Ký ức nghệ thuật sân khấu truyền thống và tác phẩm

Tên sách: Ký ức nghệ thuật sân khấu truyền thống và tác phẩm<br /> Tác giả: Hà Đình Cẩn<br /> Năm xuất bản: 2014<br /> Nhà xuất bản: Thế giới<br /> Số trang: 660tr.<br /> Nội dung: cuốn sách được tập hợp từ các thế hệ lao động nghệ thuật sân khấu Chèo, Tuồng, Múa Rối được tập hợp đa chiều, nhằm giúp người đọc tiếp cận tương đối kỹ càng về sự hình thành và phát triển cùng với những đặc thù của sân khấu truyền thống Việt Nam.<br />

Ký ức nghệ thuật sân khấu truyền thống và tác phẩm

Updated 12/4/18
593  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Ký ức nghệ thuật sân khấu truyền thống và tác phẩm
Tác giả: Hà Đình Cẩn
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Thế giới
Số trang: 660tr.
Nội dung: cuốn sách được tập hợp từ các thế hệ lao động nghệ thuật sân khấu Chèo, Tuồng, Múa Rối được tập hợp đa chiều, nhằm giúp người đọc tiếp cận tương đối kỹ càng về sự hình thành và phát triển cùng với những đặc thù của sân khấu truyền thống Việt Nam.

Chia sẻ trang này