Album: Làm sao viết kịch bản phim

Tên sách: Làm sao viết kịch bản phim<br /> Tác giả: Phạm Thùy Nhân<br /> Năm xuất bản: 2007<br /> Nhà xuất bản: Văn hóa Sài Gòn<br /> Số trang: 293tr, ảnh (photo)<br /> Nội dung: Những khái niệm về phim điện ảnh, soạn thảo và trình bày kịch bản, phân cảnh, dựng các phân đoạn, đặc trưng của phong cách kịch bản, bố cục, cốt truyện, hành động, nhân vật...<br />

Làm sao viết kịch bản phim

Updated 9/4/18
473  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Làm sao viết kịch bản phim
Tác giả: Phạm Thùy Nhân
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: Văn hóa Sài Gòn
Số trang: 293tr, ảnh (photo)
Nội dung: Những khái niệm về phim điện ảnh, soạn thảo và trình bày kịch bản, phân cảnh, dựng các phân đoạn, đặc trưng của phong cách kịch bản, bố cục, cốt truyện, hành động, nhân vật...

Chia sẻ trang này