Album: Làm thế nào để sáng tác một kịch bản hay

Tên sách: Làm thế nào để sáng tác một kịch bản hay<br /> Tác giả: Linda Seger; Nguyễn Bạch Bích: dịch<br /> Năm xuất bản: 1998<br /> Nhà xuất bản: Trung tâm NCLT &amp; Lưu trữ Điện ảnh Việt Nam<br /> Nội dung: nói về mặt sáng tác, tiền đề quan trọng của một bộ phim hay là một kịch bản hay. Một kịch bản hay để có được cũng là vấn đề rất khó khăn. Do đó, tác giả đã mang đến cho bạn đọc cuốn sách như một cuốn sổ tay để giúp người làm nghề biến một kịch bản trung bình thành một kịch bản khá và xuất sắc. Nội dung chính của cuốn sách gồm 4 phần:<br /> • Phần 1: Cấu trúc câu chuyện<br /> • Phần 2: Phát triển ý<br /> • Phần 3: Phát triển nhân vật<br /> • Phần 4:Nghiên cứu một trường hợp<br />

Làm thế nào để sáng tác một kịch bản hay

Updated 9/4/18
486  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Làm thế nào để sáng tác một kịch bản hay
Tác giả: Linda Seger; Nguyễn Bạch Bích: dịch
Năm xuất bản: 1998
Nhà xuất bản: Trung tâm NCLT & Lưu trữ Điện ảnh Việt Nam
Nội dung: nói về mặt sáng tác, tiền đề quan trọng của một bộ phim hay là một kịch bản hay. Một kịch bản hay để có được cũng là vấn đề rất khó khăn. Do đó, tác giả đã mang đến cho bạn đọc cuốn sách như một cuốn sổ tay để giúp người làm nghề biến một kịch bản trung bình thành một kịch bản khá và xuất sắc. Nội dung chính của cuốn sách gồm 4 phần:
• Phần 1: Cấu trúc câu chuyện
• Phần 2: Phát triển ý
• Phần 3: Phát triển nhân vật
• Phần 4:Nghiên cứu một trường hợp

Chia sẻ trang này