Album: Lịch sử cải lương

Tên sách: Lịch sử cải lương<br /> Tác giả: Tuấn Giang<br /> Năm xuất bản: 2008<br /> Nhà xuất bản: Sân khấu<br /> Số trang: 477tr.<br /> Nội dung: sự hình thành, ra đời và phát triển của sân khấu cải lương; cao trào sân khấu cải lương; Sự phát triển sân khấu cải lương từ 1945 – 1965, 1965 – 1985; 1965 – 2007.<br />

Lịch sử cải lương

Updated 12/4/18
584  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Lịch sử cải lương
Tác giả: Tuấn Giang
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Sân khấu
Số trang: 477tr.
Nội dung: sự hình thành, ra đời và phát triển của sân khấu cải lương; cao trào sân khấu cải lương; Sự phát triển sân khấu cải lương từ 1945 – 1965, 1965 – 1985; 1965 – 2007.

Chia sẻ trang này