Album: Lịch sử cải lương

Tên sách: Lịch sử cải lương<br /> Tác giả: Tuấn Giang<br /> Năm xuất bản: 2008<br /> Nhà xuất bản: Sân khấu<br /> Số trang: 477tr.<br /> Nội dung: sự hình thành, ra đời và phát triển của sân khấu cải lương; cao trào sân khấu cải lương; Sự phát triển sân khấu cải lương từ 1945 – 1965, 1965 – 1985; 1965 – 2007.<br /> <a class="photoBbcode" href="gallery/photos/262/" title="262" data-id="262" data-size=""> <img class="bbCodeImage LbImage" src="data/photos/m/0/300-1521129064-3fdd521928fcef93a81ba52cb4838c94.png" alt="262" /> </a> <script type="text/javascript"> !function($, window, document, _undefined) { XenForo.register('.photoBbcode', 'XenForo.XenGalleryOverlayToggle'); }(jQuery, this, document); </script>

Lịch sử cải lương

Updated 12/4/18
584  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Lịch sử cải lương
Tác giả: Tuấn Giang
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Sân khấu
Số trang: 477tr.
Nội dung: sự hình thành, ra đời và phát triển của sân khấu cải lương; cao trào sân khấu cải lương; Sự phát triển sân khấu cải lương từ 1945 – 1965, 1965 – 1985; 1965 – 2007.
262

Chia sẻ trang này