Album: Lịch sử Điện ảnh Hàn Quốc từ thập niên 1970 đến thập niên 1990

Tên sách: Lịch sử Điện ảnh Hàn Quốc từ thập niên 1970 đến thập niên 1990<br /> Tác giả: Nguyễn Kiều Linh, Lê Anh Tuấn: dịch<br /> Năm xuất bản: 2013<br /> Nhà xuất bản: Văn hóa thông tin<br /> Nội dung: Cuốn sách là một tập hợp những bài viết của các nhà nghiên cứu Điện ảnh Hà Quốc sẽ cung cấp cho độc giả những thông tin cần thiết làm sáng rõ hơn nguyên nhân khiến Điện ảnh Hàn Quốc rơi vào khủng hoảng ở Thập niên 1970 và sự thay đổi cơ chế, chính sách tầm vĩ mô cuối thập niên, đưa điện ảnh Hàn Quốc vượt qua nhiều cuộc khủng hoảng để hội nhập với thế giới. Đồng thời cuốn sách ghi nhận những thành tựu của Điện ảnh Hàn Quốc giai đoạn này như: sự ra đời của nhiều thể loại phim mới góp phần phản ảnh sâu sắc các vấn đề của hiện thực xã hội, sự xuất hiện của nhiều nhà làm phim với những luồng tư tưởng hoàn toàn khác so với thế hệ trước, để có thể gia nhập vào ngành công nghiệp Điện ảnh. Cuốn sách đã được dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau.<br /> Cuốn sách được chia làm 4 giai đoạn cơ bản: <br /> • Điện ảnh Hàn Quốc những năm 1970<br /> • Điện ảnh Hàn Quốc những năm 1980<br /> • Điện ảnh Hàn Quốc những năm 1990 (1990-1997)<br /> • Điện ảnh Hàn Quốc và các chính sách năm 1980-1997<br />

Lịch sử Điện ảnh Hàn Quốc từ thập niên 1970 đến thập niên 1990

Updated 9/4/18
496  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Lịch sử Điện ảnh Hàn Quốc từ thập niên 1970 đến thập niên 1990
Tác giả: Nguyễn Kiều Linh, Lê Anh Tuấn: dịch
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Văn hóa thông tin
Nội dung: Cuốn sách là một tập hợp những bài viết của các nhà nghiên cứu Điện ảnh Hà Quốc sẽ cung cấp cho độc giả những thông tin cần thiết làm sáng rõ hơn nguyên nhân khiến Điện ảnh Hàn Quốc rơi vào khủng hoảng ở Thập niên 1970 và sự thay đổi cơ chế, chính sách tầm vĩ mô cuối thập niên, đưa điện ảnh Hàn Quốc vượt qua nhiều cuộc khủng hoảng để hội nhập với thế giới. Đồng thời cuốn sách ghi nhận những thành tựu của Điện ảnh Hàn Quốc giai đoạn này như: sự ra đời của nhiều thể loại phim mới góp phần phản ảnh sâu sắc các vấn đề của hiện thực xã hội, sự xuất hiện của nhiều nhà làm phim với những luồng tư tưởng hoàn toàn khác so với thế hệ trước, để có thể gia nhập vào ngành công nghiệp Điện ảnh. Cuốn sách đã được dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau.
Cuốn sách được chia làm 4 giai đoạn cơ bản:
• Điện ảnh Hàn Quốc những năm 1970
• Điện ảnh Hàn Quốc những năm 1980
• Điện ảnh Hàn Quốc những năm 1990 (1990-1997)
• Điện ảnh Hàn Quốc và các chính sách năm 1980-1997

Chia sẻ trang này