Album: Lịch sử Điện ảnh thế giới: Dẫn luận (Quyển 1)- Film history An Intoduction

Tên sách: Lịch sử Điện ảnh thế giới: Dẫn luận (Quyển 1)- Film history An Intoduction<br /> Tác giả: Kristin Thompson; David Bordwell<br /> Năm xuất bản: 2007<br /> Nhà xuất bản : Đại học Quốc Gia Hà Nội<br /> Nội dung: Dẫn luận lịch sử điện ảnh và cách thức tiến hành nghiên cứu lịch sử điện ảnh<br /> Gồm các phần:<br /> * Lịch sử điện ảnh thời kì đầu.<br /> * Hậu kì thời đại phim câm (1919-1929).<br /> * Sự phát triển của điện ảnh âm thanh (1926-1945).<br /> * Điện ảnh sau chiến tranh (1945-1960).<br />

Lịch sử Điện ảnh thế giới: Dẫn luận (Quyển 1)- Film history An Intoduction

Updated 8/4/18
453  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Lịch sử Điện ảnh thế giới: Dẫn luận (Quyển 1)- Film history An Intoduction
Tác giả: Kristin Thompson; David Bordwell
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản : Đại học Quốc Gia Hà Nội
Nội dung: Dẫn luận lịch sử điện ảnh và cách thức tiến hành nghiên cứu lịch sử điện ảnh
Gồm các phần:
* Lịch sử điện ảnh thời kì đầu.
* Hậu kì thời đại phim câm (1919-1929).
* Sự phát triển của điện ảnh âm thanh (1926-1945).
* Điện ảnh sau chiến tranh (1945-1960).
  1. biadua
    biadua
    Cho mình hỏi có cách nào để có file pdf của cuốn này (2 tập) ko ạ? Mình cảm ơn nhiều.

Chia sẻ trang này