Album: Lịch sử Điện ảnh thế giới Tập 2

Tên sách: Lịch sử Điện ảnh thế giới Tập 2<br /> Tác giả: Iec-gi-te-plix; Vũ Quang Chính, Đỗ Thúy Hà: dịch theo nguyên bản tiếng Nga<br /> Năm xuất bản: 1978<br /> Nhà xuất bản : Văn hóa<br /> Nội dung: Nêu bật những nét cơ bản của lịch sử phát triển điện ảnh thế giới: Thời đại của Phen Vơ-vuy và ôperát điện ảnh hướng tới sân khấu; Hôliút, Oantơ Đixnây, nền điện ảnh Đức, Anh...<br />

Lịch sử Điện ảnh thế giới Tập 2

Updated 8/4/18
464  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Lịch sử Điện ảnh thế giới Tập 2
Tác giả: Iec-gi-te-plix; Vũ Quang Chính, Đỗ Thúy Hà: dịch theo nguyên bản tiếng Nga
Năm xuất bản: 1978
Nhà xuất bản : Văn hóa
Nội dung: Nêu bật những nét cơ bản của lịch sử phát triển điện ảnh thế giới: Thời đại của Phen Vơ-vuy và ôperát điện ảnh hướng tới sân khấu; Hôliút, Oantơ Đixnây, nền điện ảnh Đức, Anh...

Chia sẻ trang này