Album: Lịch sử Điện ảnh thế giới Tập 3

Tên sách: Lịch sử Điện ảnh thế giới Tập 3<br /> Tác giả: Iec-gi-te-plix; Đỗ Thúy Hà: dịch theo nguyên bản tiếng Nga<br /> Năm xuất bản: 1978<br /> Nhà xuất bản : Văn hóa<br /> Nội dung: Tập 3 này chủ yếu nói về Điện ảnh Mỹ những năm 1930 dưới thời Rudơven. Điện ảnh Pháp trong thời kỳ mặt trận bình dân. Điện ảnh nước Anh thời thịnh vượng và thời kém phát triển. Điện ảnh Y của thời đại đế chế. Toàn cảnh điện ảnh thế giới...<br />

Lịch sử Điện ảnh thế giới Tập 3

Updated 8/4/18
467  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Lịch sử Điện ảnh thế giới Tập 3
Tác giả: Iec-gi-te-plix; Đỗ Thúy Hà: dịch theo nguyên bản tiếng Nga
Năm xuất bản: 1978
Nhà xuất bản : Văn hóa
Nội dung: Tập 3 này chủ yếu nói về Điện ảnh Mỹ những năm 1930 dưới thời Rudơven. Điện ảnh Pháp trong thời kỳ mặt trận bình dân. Điện ảnh nước Anh thời thịnh vượng và thời kém phát triển. Điện ảnh Y của thời đại đế chế. Toàn cảnh điện ảnh thế giới...

Chia sẻ trang này