Album: Lịch sử Điện ảnh Việt Nam (Quyển 1: Từ cuối thế kỷ 19 - giữa năm 1975)

Tên sách: Lịch sử Điện ảnh Việt Nam (Quyển 1: Từ cuối thế kỷ 19 - giữa năm 1975)<br /> Tác giả: Nhiều tác giả<br /> Năm xuất bản: 2003<br /> Nhà xuất bản : Cục Điện ảnh xuất bản<br /> Nội dung: Cuốn sách được ra đời nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập ngành Điện ảnh Cách mạng Việt Nam (15/3/1953-15/3/2003). <br /> Bao gồm các phần: <br /> • Điện ảnh Việt Nam trước Cách mạng tháng tám.<br /> • Điện ảnh Cách mạng Việt Nam.<br /> • Điện ảnh vùng tạm chiến.<br /> • Danh mục phim<br /> • Một số giải thưởng cá nhân trong các kỳ liên hoan phim Quốc Tế và trong nước.<br />

Lịch sử Điện ảnh Việt Nam (Quyển 1: Từ cuối thế kỷ 19 - giữa năm 1975)

Updated 8/4/18
456  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Lịch sử Điện ảnh Việt Nam (Quyển 1: Từ cuối thế kỷ 19 - giữa năm 1975)
Tác giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2003
Nhà xuất bản : Cục Điện ảnh xuất bản
Nội dung: Cuốn sách được ra đời nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập ngành Điện ảnh Cách mạng Việt Nam (15/3/1953-15/3/2003).
Bao gồm các phần:
• Điện ảnh Việt Nam trước Cách mạng tháng tám.
• Điện ảnh Cách mạng Việt Nam.
• Điện ảnh vùng tạm chiến.
• Danh mục phim
• Một số giải thưởng cá nhân trong các kỳ liên hoan phim Quốc Tế và trong nước.
  1. Đỗ Việt Phong thích bài này.
  2. Đỗ Việt Phong
    Đỗ Việt Phong
    Sách này còn không.

Chia sẻ trang này