Album: Lịch sử nghệ thuật chèo

Tên sách: Lịch sử nghệ thuật chèo<br /> Tác giả: Hà Văn Cầu<br /> Năm xuất bản: 2005<br /> Nhà xuất bản: Sân khấu<br /> Số trang: 428tr.<br /> Nội dung: cuốn sách đi sâu nghiên cứu về đối tượng hướng đến, phạm vi nghiên cứu của Chèo. Các yếu tố cấu thành nên nghệ thuật chèo, quá trình hình thành và phát triển của nghệ thuật Chèo thời Lý - Trần - Lê - Nguyễn.<br />

Lịch sử nghệ thuật chèo

Updated 12/4/18
596  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Lịch sử nghệ thuật chèo
Tác giả: Hà Văn Cầu
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: Sân khấu
Số trang: 428tr.
Nội dung: cuốn sách đi sâu nghiên cứu về đối tượng hướng đến, phạm vi nghiên cứu của Chèo. Các yếu tố cấu thành nên nghệ thuật chèo, quá trình hình thành và phát triển của nghệ thuật Chèo thời Lý - Trần - Lê - Nguyễn.

Chia sẻ trang này