Album: Lịch sử nghệ thuật múa rối Việt Nam

Tên sách: Lịch sử nghệ thuật múa rối Việt Nam<br /> Tác giả: Nguyễn Huy Hồng<br /> Năm xuất bản: 2005<br /> Nhà xuất bản: Sân khấu<br /> Số trang: 385tr.<br /> Nội dung: nghiên cứu lịch sử nghệ thuật múa rối cổ truyền dân tộc, sự phát triển của múa rối từ 1945 – 1985; giới thiệu từ vựng về múa rối Việt Nam và thuật ngữ múa rối.<br />

Lịch sử nghệ thuật múa rối Việt Nam

Updated 12/4/18
585  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Lịch sử nghệ thuật múa rối Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Huy Hồng
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: Sân khấu
Số trang: 385tr.
Nội dung: nghiên cứu lịch sử nghệ thuật múa rối cổ truyền dân tộc, sự phát triển của múa rối từ 1945 – 1985; giới thiệu từ vựng về múa rối Việt Nam và thuật ngữ múa rối.

Chia sẻ trang này