Album: Lịch sử nghệ thuật múa rối Việt Nam

Tên sách: Lịch sử nghệ thuật múa rối Việt Nam<br /> Tác giả: Nguyễn Huy Hồng<br /> Năm xuất bản: 2005<br /> Nhà xuất bản: Sân khấu<br /> Số trang: 385tr.<br /> Nội dung: nghiên cứu lịch sử nghệ thuật múa rối cổ truyền dân tộc, sự phát triển của múa rối từ 1945 – 1985; giới thiệu từ vựng về múa rối Việt Nam và thuật ngữ múa rối.<br /> <a class="photoBbcode" href="gallery/photos/262/" title="262" data-id="262" data-size=""> <img class="bbCodeImage LbImage" src="data/photos/m/0/300-1521129064-3fdd521928fcef93a81ba52cb4838c94.png" alt="262" /> </a> <script type="text/javascript"> !function($, window, document, _undefined) { XenForo.register('.photoBbcode', 'XenForo.XenGalleryOverlayToggle'); }(jQuery, this, document); </script>

Lịch sử nghệ thuật múa rối Việt Nam

Updated 12/4/18
585  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Lịch sử nghệ thuật múa rối Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Huy Hồng
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: Sân khấu
Số trang: 385tr.
Nội dung: nghiên cứu lịch sử nghệ thuật múa rối cổ truyền dân tộc, sự phát triển của múa rối từ 1945 – 1985; giới thiệu từ vựng về múa rối Việt Nam và thuật ngữ múa rối.
262

Chia sẻ trang này