Album: Lịch sử sân khấu thế giới T1,2,3

Tên sách: Lịch sử sân khấu thế giới T1,2,3<br /> Tác giả: Đức Nam, Hoàng Oanh, Hải Dương: dịch<br /> Năm xuất bản: 1976<br /> Nhà xuất bản: Sân khấu<br /> Số trang: 407tr.<br /> Nội dung: <br /> • Tập 1: phân tích sân khấu trong thời đại hình thành và hưng thịnh của chế độ phong kiến, thời kỳ Tư Bản Chủ Nghĩa.<br /> • Tập 2: Sân khấu Anh, Pháp, Đức, Ban - Căng<br /> • Tập 3: Sân khấu Anh, Pháp, Ý<br /> <br />

Lịch sử sân khấu thế giới T1,2,3

Updated 11/4/18
569  
570  
571  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Lịch sử sân khấu thế giới T1,2,3
Tác giả: Đức Nam, Hoàng Oanh, Hải Dương: dịch
Năm xuất bản: 1976
Nhà xuất bản: Sân khấu
Số trang: 407tr.
Nội dung:
• Tập 1: phân tích sân khấu trong thời đại hình thành và hưng thịnh của chế độ phong kiến, thời kỳ Tư Bản Chủ Nghĩa.
• Tập 2: Sân khấu Anh, Pháp, Đức, Ban - Căng
• Tập 3: Sân khấu Anh, Pháp, Ý

Chia sẻ trang này