Album: Lịch sử sân khấu thế giới T1,2,3

Tên sách: Lịch sử sân khấu thế giới T1,2,3<br /> Tác giả: Đức Nam, Hoàng Oanh, Hải Dương: dịch<br /> Năm xuất bản: 1976<br /> Nhà xuất bản: Sân khấu<br /> Số trang: 407tr.<br /> Nội dung: <br /> • Tập 1: phân tích sân khấu trong thời đại hình thành và hưng thịnh của chế độ phong kiến, thời kỳ Tư Bản Chủ Nghĩa.<br /> • Tập 2: Sân khấu Anh, Pháp, Đức, Ban - Căng<br /> • Tập 3: Sân khấu Anh, Pháp, Ý<br /> <br /> <a class="photoBbcode" href="gallery/photos/262/" title="262" data-id="262" data-size=""> <img class="bbCodeImage LbImage" src="data/photos/m/0/300-1521129064-3fdd521928fcef93a81ba52cb4838c94.png" alt="262" /> </a> <script type="text/javascript"> !function($, window, document, _undefined) { XenForo.register('.photoBbcode', 'XenForo.XenGalleryOverlayToggle'); }(jQuery, this, document); </script>

Lịch sử sân khấu thế giới T1,2,3

Updated 11/4/18
569  
570  
571  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Lịch sử sân khấu thế giới T1,2,3
Tác giả: Đức Nam, Hoàng Oanh, Hải Dương: dịch
Năm xuất bản: 1976
Nhà xuất bản: Sân khấu
Số trang: 407tr.
Nội dung:
• Tập 1: phân tích sân khấu trong thời đại hình thành và hưng thịnh của chế độ phong kiến, thời kỳ Tư Bản Chủ Nghĩa.
• Tập 2: Sân khấu Anh, Pháp, Đức, Ban - Căng
• Tập 3: Sân khấu Anh, Pháp, Ý

262

Chia sẻ trang này