Album: Lịch sử sân khấu Việt Nam Tập 1,2

Tên sách: Lịch sử sân khấu Việt Nam Tập 1,2 <br /> Tác giả: Nhiều tác giả<br /> Năm xuất bản:1984<br /> Nhà xuất bản: Sân khấu<br /> Số trang: 407tr.<br /> Nội dung:<br /> • Tập 1 : Sân khấu Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975 gồm 3 phần : Tuồng, chèo, múa rối<br /> • Tập 2 : Sơ khảo kịch hát cải lương, kịch hát Huế, kịch hát bài chòi<br /> <a class="photoBbcode" href="gallery/photos/262/" title="262" data-id="262" data-size=""> <img class="bbCodeImage LbImage" src="data/photos/m/0/300-1521129064-3fdd521928fcef93a81ba52cb4838c94.png" alt="262" /> </a> <script type="text/javascript"> !function($, window, document, _undefined) { XenForo.register('.photoBbcode', 'XenForo.XenGalleryOverlayToggle'); }(jQuery, this, document); </script>

Lịch sử sân khấu Việt Nam Tập 1,2

Updated 11/4/18
572  
573  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Lịch sử sân khấu Việt Nam Tập 1,2
Tác giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản:1984
Nhà xuất bản: Sân khấu
Số trang: 407tr.
Nội dung:
• Tập 1 : Sân khấu Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975 gồm 3 phần : Tuồng, chèo, múa rối
• Tập 2 : Sơ khảo kịch hát cải lương, kịch hát Huế, kịch hát bài chòi
262

Chia sẻ trang này