Album: Lương Phương Nam (MS9803)

1. Thông tin bản thân<br /> Họ và tên:Lương Phương Nam<br /> Nick Name: spider monkey<br /> Năm sinh:1998<br /> Địa chỉ thường trú*:Đường Láng-Hà Nội<br /> SDT liên hệ:01688464242<br /> Email:namlp62@wru.vn<br /> Cân nặng:57<br /> Chiều cao:168<br /> Lĩnh vực đăng ký: Diễn viên<br /> Đơn vị quản lý: Tự do | 24hinh.vn<br /> Bằng cấp:Chưa có<br /> Sở thích:du lịch, nghe nhạc, hát, ăn uống và sống ảo<br /> Năng khiếu:diễn hài hước<br /> Hôn nhân:chưa

Lương Phương Nam (MS9803)

Updated 23/10/16
86  
87  
Loading Photos......
Loading Photos......
ActorVietNam
1. Thông tin bản thân
Họ và tên:Lương Phương Nam
Nick Name: spider monkey
Năm sinh:1998
Địa chỉ thường trú*:Đường Láng-Hà Nội
SDT liên hệ:01688464242
Email:namlp62@wru.vn
Cân nặng:57
Chiều cao:168
Lĩnh vực đăng ký: Diễn viên
Đơn vị quản lý: Tự do | 24hinh.vn
Bằng cấp:Chưa có
Sở thích:du lịch, nghe nhạc, hát, ăn uống và sống ảo
Năng khiếu:diễn hài hước
Hôn nhân:chưa

Chia sẻ trang này