Album: Năng khiếu tài năng và vấn đề tuyển chọn sinh viên Điện ảnh

Tên sách: Năng khiếu tài năng và vấn đề tuyển chọn sinh viên Điện ảnh<br /> Tác giả: Trần Thanh Hiệp<br /> Năm xuất bản: 2013<br /> Nhà xuất bản: Văn học; Trường ĐH Sân khấu, Điện ảnh Hà Nội<br /> Nội dung: Cuốn sách này mang tính ứng dụng, mang tính gợi mở, nhiều điều đặt ra hi vọng sẽ còn được tiếp tục trao đổi. Như lời tác giả đã nói: “Sinh viên học Điện ảnh – Nhân vật chính phải là những người có năng khiếu. Không có năng khiếu không học được. Không có năng khiếu học mấy dậy mấy cũng không thành tài…Năng khiếu tài năng của một con người là một vấn đề lớn, làm tốn bao công sức trí tuệ của các nhà khoa học nhiều quốc gia, dân tộc”. Được chia làm 3 chương lớn:<br /> • Chương 1: Một số khái niệm cơ bản và vấn đề cơ bản liên quan tới năng khiếu, tài năng; Sự phát triển của năng khiếu tài năng những ảnh hưởng của xã hội và nỗ lực cá nhân<br /> • Chương 2: Năng khiếu tài năng – Vấn đề phát hiện và khát vọng khám phá năng khiếu, tài năng<br /> • Chương 3: Năng khiếu nghệ thuật Điện ảnh và vấn đề tiêu chí tuyển sinh vào các chuyên ngành Nghệ thuật Điện ảnh<br />

Năng khiếu tài năng và vấn đề tuyển chọn sinh viên Điện ảnh

Updated 9/4/18
509  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Năng khiếu tài năng và vấn đề tuyển chọn sinh viên Điện ảnh
Tác giả: Trần Thanh Hiệp
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Văn học; Trường ĐH Sân khấu, Điện ảnh Hà Nội
Nội dung: Cuốn sách này mang tính ứng dụng, mang tính gợi mở, nhiều điều đặt ra hi vọng sẽ còn được tiếp tục trao đổi. Như lời tác giả đã nói: “Sinh viên học Điện ảnh – Nhân vật chính phải là những người có năng khiếu. Không có năng khiếu không học được. Không có năng khiếu học mấy dậy mấy cũng không thành tài…Năng khiếu tài năng của một con người là một vấn đề lớn, làm tốn bao công sức trí tuệ của các nhà khoa học nhiều quốc gia, dân tộc”. Được chia làm 3 chương lớn:
• Chương 1: Một số khái niệm cơ bản và vấn đề cơ bản liên quan tới năng khiếu, tài năng; Sự phát triển của năng khiếu tài năng những ảnh hưởng của xã hội và nỗ lực cá nhân
• Chương 2: Năng khiếu tài năng – Vấn đề phát hiện và khát vọng khám phá năng khiếu, tài năng
• Chương 3: Năng khiếu nghệ thuật Điện ảnh và vấn đề tiêu chí tuyển sinh vào các chuyên ngành Nghệ thuật Điện ảnh

Tags

Actions

Chia sẻ trang này