Album: Nghệ sĩ Lệ Thanh & Ngọc Dư

Tên sách: Nghệ sĩ Lệ Thanh &amp; Ngọc Dư<br /> Tác giả: Tuấn Giang<br /> Năm xuất bản: 2006<br /> Nhà xuất bản: Sân khấu<br /> Số trang: 292tr.<br /> Nội dung: cuốn sách ghi lại đôi nét về hai nghệ sĩ cải lương Hà Nội đã một thời được công chúng ghi nhận - sống, lao động sáng tạo vì một nền sân khấu dân tộc.<br /> <a class="photoBbcode" href="gallery/photos/262/" title="262" data-id="262" data-size=""> <img class="bbCodeImage LbImage" src="data/photos/m/0/300-1521129064-3fdd521928fcef93a81ba52cb4838c94.png" alt="262" /> </a> <script type="text/javascript"> !function($, window, document, _undefined) { XenForo.register('.photoBbcode', 'XenForo.XenGalleryOverlayToggle'); }(jQuery, this, document); </script>

Nghệ sĩ Lệ Thanh & Ngọc Dư

Updated 11/4/18
575  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Nghệ sĩ Lệ Thanh & Ngọc Dư
Tác giả: Tuấn Giang
Năm xuất bản: 2006
Nhà xuất bản: Sân khấu
Số trang: 292tr.
Nội dung: cuốn sách ghi lại đôi nét về hai nghệ sĩ cải lương Hà Nội đã một thời được công chúng ghi nhận - sống, lao động sáng tạo vì một nền sân khấu dân tộc.
262

Chia sẻ trang này