Album: Nghệ sĩ phim tài liệu Việt Nam

Nghệ sĩ phim tài liệu Việt Nam<br /> Trung tâm nghiên cứu nghệ thuật và lưu trữ điện ảnh Việt Nam.<br /> Năm xuất bản: 2001<br /> <br /> Giới thiệu:<br /> Trong công trình nghiên cứu các tác giả phim tài liệu Việt Nam này, trung tâm nghiên cứu nghệ thuật và lưu trữ điện ảnh Việt Nam cố gắng bước đầu giới thiệu thân thế sự nghiệp và thành tựu sáng tác của một số tác giả đạo diễn phim tài liệu tiêu biểu.

Nghệ sĩ phim tài liệu Việt Nam

Updated 3/9/21
653  
Loading Photos......
Loading Photos......
24HFS
Nghệ sĩ phim tài liệu Việt Nam
Trung tâm nghiên cứu nghệ thuật và lưu trữ điện ảnh Việt Nam.
Năm xuất bản: 2001

Giới thiệu:
Trong công trình nghiên cứu các tác giả phim tài liệu Việt Nam này, trung tâm nghiên cứu nghệ thuật và lưu trữ điện ảnh Việt Nam cố gắng bước đầu giới thiệu thân thế sự nghiệp và thành tựu sáng tác của một số tác giả đạo diễn phim tài liệu tiêu biểu.

Actions

Chia sẻ trang này