Album: Nghệ thuật biểu diễn Tuồng

Tên sách: Nghệ thuật biểu diễn Tuồng<br /> Tác giả: Phạm Xuân Hồng<br /> Năm xuất bản: 2009<br /> Nhà xuất bản: Sân khấu<br /> Số trang: 96tr.<br /> Nội dung: giới thiệu đặc điểm nghệ thuật biểu diễn tuồng, các thủ pháp tự sự, ước lệ, cách điệu trong nghệ thuật biểu diễn tuồng, xây dựng và chuyển hóa các mô hình trong nghệ thuật biểu diễn tuồng.<br />

Nghệ thuật biểu diễn Tuồng

Updated 11/4/18
566  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Nghệ thuật biểu diễn Tuồng
Tác giả: Phạm Xuân Hồng
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Sân khấu
Số trang: 96tr.
Nội dung: giới thiệu đặc điểm nghệ thuật biểu diễn tuồng, các thủ pháp tự sự, ước lệ, cách điệu trong nghệ thuật biểu diễn tuồng, xây dựng và chuyển hóa các mô hình trong nghệ thuật biểu diễn tuồng.

Tags

Actions

Chia sẻ trang này