Album: Nghệ thuật cải lương bắc

Tên sách: Nghệ thuật cải lương bắc<br /> Tác giả: Nhiều tác giả<br /> Năm xuất bản: 1997<br /> Nhà xuất bản: Viện Sân khấu<br /> Số trang: 376tr.<br /> Nội dung: gồm các bài viết về sân khấu cải lương, từ lịch sử nghệ thuật cải lương bác đến nghệ thuật cải lương bắc trong đó vừa có cả những sự kiện lịch sử vừa có cả những gương mặt nghệ sĩ nhiều thế hệ và những tư liệu nghiên cứu.<br />

Nghệ thuật cải lương bắc

Updated 12/4/18
592  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Nghệ thuật cải lương bắc
Tác giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 1997
Nhà xuất bản: Viện Sân khấu
Số trang: 376tr.
Nội dung: gồm các bài viết về sân khấu cải lương, từ lịch sử nghệ thuật cải lương bác đến nghệ thuật cải lương bắc trong đó vừa có cả những sự kiện lịch sử vừa có cả những gương mặt nghệ sĩ nhiều thế hệ và những tư liệu nghiên cứu.

Chia sẻ trang này