Album: Nghệ thuật Đạo diễn

Tên sách: Nghệ thuật Đạo diễn<br /> Tác giả: Richard L. Bare; Đặng Minh Liên: dịch<br /> Nhà XB: Hội nhà văn<br /> Năm XB: 2018<br /> Số trang: 390tr.<br /> Nội dung: Giá trị của cuốn sách là ở chỗ nó nhấn mạnh các lề luật cơ bản và nêu lên cách thức sáng tạo tự do hình ảnh được phá vỡ từ những lề luật hiện hành bằng các phương tiện biểu tả mới của Điện ảnh nói chung và của camera nói riêng.<br /> Cuốn sách được chia làm 12 chương:<br /> + C1: Tầm quan trọng của nghề đạo diễn<br /> + C2: Đạo diễn như một nhà tâm lý học<br /> + C3: Đạo diễn trong giai đoạn chuẩn bị quay phim<br /> + C4: Tập dượt diễn xuất<br /> + C5: Dàn dựng và phác họa hành động<br /> + C6: Chuyển động và tốc độ<br /> + C7: Camera như một công cụ đạo diễn<br /> + C8: Kể một câu chuyện với máy quay<br /> + C9: Làm việc với dựng phim<br /> + C10: Ảnh hưởng của đạo diễn với diễn xuất<br /> + C11: Tự tạo công việc cho bản thân<br /> + C12: Yêu cầu và tránh nhiệm của đạo diễn

Nghệ thuật Đạo diễn

Updated 20/11/19
606  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Nghệ thuật Đạo diễn
Tác giả: Richard L. Bare; Đặng Minh Liên: dịch
Nhà XB: Hội nhà văn
Năm XB: 2018
Số trang: 390tr.
Nội dung: Giá trị của cuốn sách là ở chỗ nó nhấn mạnh các lề luật cơ bản và nêu lên cách thức sáng tạo tự do hình ảnh được phá vỡ từ những lề luật hiện hành bằng các phương tiện biểu tả mới của Điện ảnh nói chung và của camera nói riêng.
Cuốn sách được chia làm 12 chương:
+ C1: Tầm quan trọng của nghề đạo diễn
+ C2: Đạo diễn như một nhà tâm lý học
+ C3: Đạo diễn trong giai đoạn chuẩn bị quay phim
+ C4: Tập dượt diễn xuất
+ C5: Dàn dựng và phác họa hành động
+ C6: Chuyển động và tốc độ
+ C7: Camera như một công cụ đạo diễn
+ C8: Kể một câu chuyện với máy quay
+ C9: Làm việc với dựng phim
+ C10: Ảnh hưởng của đạo diễn với diễn xuất
+ C11: Tự tạo công việc cho bản thân
+ C12: Yêu cầu và tránh nhiệm của đạo diễn
 1. Hạ Băng thích bài này.
 2. Dr tran
  Dr tran
  Làm sao mua được sách bạn ơi. 0868380902. Hỗ trợ giúp mình với
 3. Nguyệt Du
  Nguyệt Du
  Mình muốn mua sách này thì phải làm sao ạ?

Chia sẻ trang này