Album: Nghệ Thuật Điện Ảnh - Dẫn Luận Giáo Trình Chuyên Ngành Điện Ảnh

Tên sách: Nghệ Thuật Điện Ảnh - Dẫn Luận Giáo Trình Chuyên Ngành Điện Ảnh<br /> Tác giả: David Bordwell và Kristin Thompson<br /> Năm xuất bản: 2006<br /> Nội dung: Nghệ Thuật Điện Ảnh là cuốn sách thứ hai nằm trong bộ ba giáo trình Điện ảnh học (bên cạnh Lịch sử điện ảnh, Biên kịch điện ảnh). Cả ba cuốn sách này đều do những chuyên gia Điện ảnh học hàng đầu Hoa Kỳ thực hiện và được sử dụng như một giáo trình bắt buộc trong các Trường Đại học Điện ảnh chuyên ngành ở Mỹ.<br /> Ra mắt độc giả lần đầu năm 1977, qua hơn 30 năm, Nghệ Thuật Điện Ảnh đã được nhóm tác giả David Bordwell và Kristin Thompson không ngừng sửa chữa, hoàn thiện, bổ sung qua các lần tái bản. Cuốn sách đã sử dụng hàng trăm bài báo và công trình nghiên cứu về điện ảnh, hàng ngàn bộ phim và ảnh minh họa... để cung cấp cho bạn đọc hiểu được quá trình hình thành một bộ phim như thế nào. Thế nào là kỹ thuật dàn cảnh, quay phim, dựng phim, tiếng động và âm thanh? Nội dung và hình thức của một bộ phim là gì? Phong cách và các thể loại phim? Phương pháp phân tích và phê bình một tác phẩm điện ảnh như thế nào,... Thậm chí cả công việc &quot;bếp núc&quot; sản xuất, phát hành, trình chiếu phim và một Lịch sử điện ảnh th gọn cũng đã được đưa vào cuốn sách.<br />

Nghệ Thuật Điện Ảnh - Dẫn Luận Giáo Trình Chuyên Ngành Điện Ảnh

Updated 10/4/18
430  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Nghệ Thuật Điện Ảnh - Dẫn Luận Giáo Trình Chuyên Ngành Điện Ảnh
Tác giả: David Bordwell và Kristin Thompson
Năm xuất bản: 2006
Nội dung: Nghệ Thuật Điện Ảnh là cuốn sách thứ hai nằm trong bộ ba giáo trình Điện ảnh học (bên cạnh Lịch sử điện ảnh, Biên kịch điện ảnh). Cả ba cuốn sách này đều do những chuyên gia Điện ảnh học hàng đầu Hoa Kỳ thực hiện và được sử dụng như một giáo trình bắt buộc trong các Trường Đại học Điện ảnh chuyên ngành ở Mỹ.
Ra mắt độc giả lần đầu năm 1977, qua hơn 30 năm, Nghệ Thuật Điện Ảnh đã được nhóm tác giả David Bordwell và Kristin Thompson không ngừng sửa chữa, hoàn thiện, bổ sung qua các lần tái bản. Cuốn sách đã sử dụng hàng trăm bài báo và công trình nghiên cứu về điện ảnh, hàng ngàn bộ phim và ảnh minh họa... để cung cấp cho bạn đọc hiểu được quá trình hình thành một bộ phim như thế nào. Thế nào là kỹ thuật dàn cảnh, quay phim, dựng phim, tiếng động và âm thanh? Nội dung và hình thức của một bộ phim là gì? Phong cách và các thể loại phim? Phương pháp phân tích và phê bình một tác phẩm điện ảnh như thế nào,... Thậm chí cả công việc "bếp núc" sản xuất, phát hành, trình chiếu phim và một Lịch sử điện ảnh th gọn cũng đã được đưa vào cuốn sách.

Chia sẻ trang này