Album: Nghệ thuật Diễn viên Kịch – Điện ảnh (Giáo trình chuyên ngành Diễn viên Kịch – Điện ảnh)

Tên sách: Nghệ thuật Diễn viên Kịch – Điện ảnh (Giáo trình chuyên ngành Diễn viên Kịch – Điện ảnh)<br /> Tác giả: Đào Mạnh Hùng, Lê Mạnh Hùng<br /> Năm xuất bản: 2015<br /> Nhà xuất bản: Văn học<br /> Số trang : 475tr<br /> Nội dung : Giáo trình được biên soạn từ những kinh nghiệm thực tế trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu bộ môn Nghệ thuật biểu diễn cho diễn viên. Đây là cuốn tài liệu bổ ích là sách tham khảo, học tập của giảng viên và sinh viên chuyên ngành.<br />

Nghệ thuật Diễn viên Kịch – Điện ảnh (Giáo trình chuyên ngành Diễn viên Kịch – Điện ảnh)

Updated 10/4/18
531  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Nghệ thuật Diễn viên Kịch – Điện ảnh (Giáo trình chuyên ngành Diễn viên Kịch – Điện ảnh)
Tác giả: Đào Mạnh Hùng, Lê Mạnh Hùng
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang : 475tr
Nội dung : Giáo trình được biên soạn từ những kinh nghiệm thực tế trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu bộ môn Nghệ thuật biểu diễn cho diễn viên. Đây là cuốn tài liệu bổ ích là sách tham khảo, học tập của giảng viên và sinh viên chuyên ngành.

Chia sẻ trang này