Album: Nghệ thuật là gì?

Nghệ Thuật Là Gì? (Làm Thế Nào Để Hiểu Tranh Và Ảnh?)<br /> ĐẶNG THỊ BÍCH NGÂN(Biên soạn)<br /> ISBN: 130967<br /> Xuất bản: 5/2005<br /> NXB: Văn Hóa Thông Tin<br /> Số trang: 196 Trang-Kích thước 14,5x20,5<br /> <br /> Cuốn sách &quot;Nghệ Thuật Là Gì? (Làm Thế Nào Để Hiểu Tranh Và Ảnh?)&quot; đưa ra những kiến thức cơ bản giúp người thưởng thức tranh, ảnh hiểu được giá trị nghệ thuật trong tác phẩm, đó là những yếu tố mà người nghệ sĩ luôn dùng để biểu đạt lên hình ảnh như: Hình dáng, màu sắc, đường nét, không gian, đậm nhạt, bố cục...<br /> Sách được chia làm nhiều chương, mỗi chương được phân tích kèm hình minh họa để làm rõ nghĩa và hiểu dễ hơn cho mọi đối tượng.<br /> Cuốn sách &quot;Nghệ Thuật Là Gì? (Làm Thế Nào Để Hiểu Tranh Và Ảnh?)&quot; được biên soạn sẽ đáp ứng phần nào nhu cầu tìm hiểu nghệ thuật của mọi người.

Nghệ thuật là gì?

Updated 4/9/21
672  
Loading Photos......
Loading Photos......
24HFS
Nghệ Thuật Là Gì? (Làm Thế Nào Để Hiểu Tranh Và Ảnh?)
ĐẶNG THỊ BÍCH NGÂN(Biên soạn)
ISBN: 130967
Xuất bản: 5/2005
NXB: Văn Hóa Thông Tin
Số trang: 196 Trang-Kích thước 14,5x20,5

Cuốn sách "Nghệ Thuật Là Gì? (Làm Thế Nào Để Hiểu Tranh Và Ảnh?)" đưa ra những kiến thức cơ bản giúp người thưởng thức tranh, ảnh hiểu được giá trị nghệ thuật trong tác phẩm, đó là những yếu tố mà người nghệ sĩ luôn dùng để biểu đạt lên hình ảnh như: Hình dáng, màu sắc, đường nét, không gian, đậm nhạt, bố cục...
Sách được chia làm nhiều chương, mỗi chương được phân tích kèm hình minh họa để làm rõ nghĩa và hiểu dễ hơn cho mọi đối tượng.
Cuốn sách "Nghệ Thuật Là Gì? (Làm Thế Nào Để Hiểu Tranh Và Ảnh?)" được biên soạn sẽ đáp ứng phần nào nhu cầu tìm hiểu nghệ thuật của mọi người.

Actions

Chia sẻ trang này