Album: Nghệ thuật quay phim

Tên sách: Nghệ thuật quay phim<br /> Tác giả: Anatoly Golovnhia; Ngô Tạo Kim: dịch <br /> Nhà XB: SKĐA<br /> Năm XB: 2005<br /> Sô trang: 310tr.<br /> Nội dung: Nghệ thuật quay phim là vấn đề rất mênh mông và vô cùng phức tạp, trong cuốn sách tác giả đã sử dụng nhiều đoạn trích trong các công trình nghiên cứu của nhiều nhà hoạt động văn hóa khác nhau. Để tiện cho việc nghiên cứu, cuốn sách này trình bày trước hết những vấn đề chung – công việc của người quay phim ở tất cả các giai đoạn trong quá tình xây dựng một bộ phim, sau đó là những nguyên tắc bố cục tạo hình và cuố cùng là những đặc điểm trong việc sử dụng ánh sáng ở studio và ngoại cảnh.<br />

Nghệ thuật quay phim

Updated 18/4/18
602  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Nghệ thuật quay phim
Tác giả: Anatoly Golovnhia; Ngô Tạo Kim: dịch
Nhà XB: SKĐA
Năm XB: 2005
Sô trang: 310tr.
Nội dung: Nghệ thuật quay phim là vấn đề rất mênh mông và vô cùng phức tạp, trong cuốn sách tác giả đã sử dụng nhiều đoạn trích trong các công trình nghiên cứu của nhiều nhà hoạt động văn hóa khác nhau. Để tiện cho việc nghiên cứu, cuốn sách này trình bày trước hết những vấn đề chung – công việc của người quay phim ở tất cả các giai đoạn trong quá tình xây dựng một bộ phim, sau đó là những nguyên tắc bố cục tạo hình và cuố cùng là những đặc điểm trong việc sử dụng ánh sáng ở studio và ngoại cảnh.
  1. Hạ Băng thích bài này.

Chia sẻ trang này