Album: Nghệ thuật viết kịch bản Điện ảnh

Tên sách: Nghệ thuật viết kịch bản Điện ảnh<br /> Tác giả: John W. Block William Fadiman &amp; Lois Peyser; Dương Minh Đẩu: dịch<br /> Năm xuất bản: 1998<br /> Nhà xuất bản: Trung Tâm LT NCNT và Lưu trữ Điện ảnh Việt Nam<br /> Nội dung: Cuốn sách gồm hai phần chính: <br /> • Phần thứ nhất: có tên là Nghề nghiệp gồm 27 bài, từ bài 1 (chất liệu phim) tới bài 27 (tổng kết), với 460 trang. Trong phần này trình bày toàn bộ những yếu tố, như tác nghiệp và những thủ pháp của một kịch bản và tất cả những điều này là chỉ dẫn bắt buộc đạo diễn phải tuân thủ.<br /> • Phần thứ hai: Với tiêu đề là Thể loại gồm 9 bài viết, giới thiệu những thể loại gốc của phim truyện với 6 loại chính: cải biên (tiểu thuyết), tiểu sử, hồi hộp, hài kịch, bi kịch hiện thực và thể loại kịch bản điện ảnh cho truyền hình. <br />

Nghệ thuật viết kịch bản Điện ảnh

Updated 9/4/18
502  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Nghệ thuật viết kịch bản Điện ảnh
Tác giả: John W. Block William Fadiman & Lois Peyser; Dương Minh Đẩu: dịch
Năm xuất bản: 1998
Nhà xuất bản: Trung Tâm LT NCNT và Lưu trữ Điện ảnh Việt Nam
Nội dung: Cuốn sách gồm hai phần chính:
• Phần thứ nhất: có tên là Nghề nghiệp gồm 27 bài, từ bài 1 (chất liệu phim) tới bài 27 (tổng kết), với 460 trang. Trong phần này trình bày toàn bộ những yếu tố, như tác nghiệp và những thủ pháp của một kịch bản và tất cả những điều này là chỉ dẫn bắt buộc đạo diễn phải tuân thủ.
• Phần thứ hai: Với tiêu đề là Thể loại gồm 9 bài viết, giới thiệu những thể loại gốc của phim truyện với 6 loại chính: cải biên (tiểu thuyết), tiểu sử, hồi hộp, hài kịch, bi kịch hiện thực và thể loại kịch bản điện ảnh cho truyền hình.

Chia sẻ trang này