Album: Nghiên cứu phim

Tên sách: Nghiên cứu phim<br /> Tác giả: Warren Buckland; Phạm Ninh Giang: dịch<br /> Năm xuất bản: 2011<br /> Nhà xuất bản: Tri thức<br /> Số trang: 363tr.<br /> Nội dung: Cuốn sách nằm trong bộ ba công trình như đã giới thiệu trước đó. Trình bày một cách khoa học và chuyên sâu những yếu tố cấu thành một tác phẩm phim, cấu trúc tự sự và các thể loại phim và các kiến thức mỹ học về phim ảnh. Nội dung cuốn sách gồm 6 chương lớn:<br /> • Chương 1: Mỹ học điện ảnh: Chủ nghĩa hình thức và chủ nghĩa hiện thực<br /> • Chương 2: Cấu trúc phim tự sự và kể chuyện<br /> • Chương 3: Phim tác giả: Đạo diễn là tác giả<br /> • Chương 4: Thể loại phim: Định nghĩa phim điển hình<br /> • Chương 5: Phim hư cấu: Năm loại phim tài liệu<br /> • Chương 6: Lĩnh hội phim: Nghệ thuật và nghề điểm phim<br />

Nghiên cứu phim

Updated 10/4/18
428  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Nghiên cứu phim
Tác giả: Warren Buckland; Phạm Ninh Giang: dịch
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Tri thức
Số trang: 363tr.
Nội dung: Cuốn sách nằm trong bộ ba công trình như đã giới thiệu trước đó. Trình bày một cách khoa học và chuyên sâu những yếu tố cấu thành một tác phẩm phim, cấu trúc tự sự và các thể loại phim và các kiến thức mỹ học về phim ảnh. Nội dung cuốn sách gồm 6 chương lớn:
• Chương 1: Mỹ học điện ảnh: Chủ nghĩa hình thức và chủ nghĩa hiện thực
• Chương 2: Cấu trúc phim tự sự và kể chuyện
• Chương 3: Phim tác giả: Đạo diễn là tác giả
• Chương 4: Thể loại phim: Định nghĩa phim điển hình
• Chương 5: Phim hư cấu: Năm loại phim tài liệu
• Chương 6: Lĩnh hội phim: Nghệ thuật và nghề điểm phim
  1. Lê Phú Kiên thích bài này.

Chia sẻ trang này