Album: Ngôn ngữ điện ảnh truyền hình

Tên sách: Ngôn ngữ điện ảnh truyền hình<br /> Tác giả: Bruno Toussaint; Nguyễn Thị Hương, Phạm Tố Uyên: dịch từ nguyên bản tiếng Pháp<br /> Năm xuất bản: 2007 <br /> Nhà xuất bản: Hội Điện ảnh Việt Nam<br /> Nội dung: Ngôn ngữ sử dụng trong điện ảnh và truyền hình có cấu trúc gần giống với ngôn ngữ nói hay ngôn ngữ viết, đều có từ ngữ, từ vựng hay ngữ pháp. Đây không phải là ngữ pháp lý thuyết mà là ngữ pháp ứng dụng. <br /> Đây là cuốn sách tra cứu, điểm thêm ảnh phim và minh họa, thông thường có thể sử dụng như sách giáo khoa cho một khóa học có tính khái quát chung , khác với các sách kỹ thuật hay lý thuyết,nó có thể được dùng cho các môn nghe nhìn trong trường Phổ thông trung học, cho sinh viên năm nhất các trường chuyên ngành nghe nhìn hay chuyên ngành về thông tin đa phương tiện và sinh viên các trình độ cử nhân ở các trường ĐH.<br /> Cuốn sách bao hàm các nội dung nổi bật sau:<br /> • Sách tra cứu và khái quát<br /> • Điện ảnh. Truyền hình đa phương tiện được đề cập đến một cách bình đẳng<br /> • Phim truyện và phim tài liệu theo nghĩa rộng có vị trí như nhau<br /> • Băng âm được đề cập sâu sắc như với băng hình, có nghĩa là đi vào chi tiết như băng hình<br />

Ngôn ngữ điện ảnh truyền hình

Updated 9/4/18
495  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Ngôn ngữ điện ảnh truyền hình
Tác giả: Bruno Toussaint; Nguyễn Thị Hương, Phạm Tố Uyên: dịch từ nguyên bản tiếng Pháp
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: Hội Điện ảnh Việt Nam
Nội dung: Ngôn ngữ sử dụng trong điện ảnh và truyền hình có cấu trúc gần giống với ngôn ngữ nói hay ngôn ngữ viết, đều có từ ngữ, từ vựng hay ngữ pháp. Đây không phải là ngữ pháp lý thuyết mà là ngữ pháp ứng dụng.
Đây là cuốn sách tra cứu, điểm thêm ảnh phim và minh họa, thông thường có thể sử dụng như sách giáo khoa cho một khóa học có tính khái quát chung , khác với các sách kỹ thuật hay lý thuyết,nó có thể được dùng cho các môn nghe nhìn trong trường Phổ thông trung học, cho sinh viên năm nhất các trường chuyên ngành nghe nhìn hay chuyên ngành về thông tin đa phương tiện và sinh viên các trình độ cử nhân ở các trường ĐH.
Cuốn sách bao hàm các nội dung nổi bật sau:
• Sách tra cứu và khái quát
• Điện ảnh. Truyền hình đa phương tiện được đề cập đến một cách bình đẳng
• Phim truyện và phim tài liệu theo nghĩa rộng có vị trí như nhau
• Băng âm được đề cập sâu sắc như với băng hình, có nghĩa là đi vào chi tiết như băng hình
  1. media.tranhung
    media.tranhung
    Tôi muốn mua quyển này thì có không bạn?

Chia sẻ trang này