Album: Nguyên lý cơ bản về điện ảnh

Tên sách: Nguyên lý cơ bản về điện ảnh<br /> Tác giả: Zđan.<br /> Năm xuất bản: 2004.<br /> Nhà xuất bản : Trường Đại học Sân khấu, Điện ảnh.<br /> Nội dung: Cuốn sách phân tích mối quan hệ khăng khít giữa tính tư tưởng và tính nghệ thuật. Bao gồm <br /> • Chương 1: Khái niệm hình tượng Điện ảnh.<br /> • Chương 2: Các cơ sở thẩm mỹ và kỹ thuật của Điện ảnh.<br /> • Chương 3: Sự ước lệ của nghệ thuật Điện ảnh.<br /> • Chương 4: Cấu trúc bộ phim.<br /> • Chương 5: Hình tượng kịch bản và hình tượng màn ảnh.<br /> • Chương 6: Sự tiến hóa của biểu cảm Điện và chủ nghĩa hiện đại.<br />

Nguyên lý cơ bản về điện ảnh

Updated 8/4/18
468  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Nguyên lý cơ bản về điện ảnh
Tác giả: Zđan.
Năm xuất bản: 2004.
Nhà xuất bản : Trường Đại học Sân khấu, Điện ảnh.
Nội dung: Cuốn sách phân tích mối quan hệ khăng khít giữa tính tư tưởng và tính nghệ thuật. Bao gồm
• Chương 1: Khái niệm hình tượng Điện ảnh.
• Chương 2: Các cơ sở thẩm mỹ và kỹ thuật của Điện ảnh.
• Chương 3: Sự ước lệ của nghệ thuật Điện ảnh.
• Chương 4: Cấu trúc bộ phim.
• Chương 5: Hình tượng kịch bản và hình tượng màn ảnh.
• Chương 6: Sự tiến hóa của biểu cảm Điện và chủ nghĩa hiện đại.

Chia sẻ trang này