Album: Nguyễn Thị Hương Thảo (MS9802)

Thông tin bản thân<br /> Họ và tên: Nguyễn Thị Hương Thảo<br /> Nick Name:Cheni Nguyễn<br /> Năm sinh: 1998<br /> Địa chỉ thường trú: Đống Đa, HN<br /> SDT liên hệ: Liên hệ 24hinh.vn <br /> Email: huongthaonguyen916@gmail.com<br /> Cân nặng: 49kg<br /> Chiều cao: 1m58<br /> Lĩnh vực đăng ký: diễn viên<br /> Đơn vị quản lý: DOP Media (24hinh.vn)

Nguyễn Thị Hương Thảo (MS9802)

Updated 22/10/16
74  
75  
76  
77  
78  
Loading Photos......
Loading Photos......
ActorVietNam
Thông tin bản thân
Họ và tên: Nguyễn Thị Hương Thảo
Nick Name:Cheni Nguyễn
Năm sinh: 1998
Địa chỉ thường trú: Đống Đa, HN
SDT liên hệ: Liên hệ 24hinh.vn
Email: huongthaonguyen916@gmail.com
Cân nặng: 49kg
Chiều cao: 1m58
Lĩnh vực đăng ký: diễn viên
Đơn vị quản lý: DOP Media (24hinh.vn)

Chia sẻ trang này