Album: Nguyễn Thị Ngọc

Thông tin cá nhân<br /> Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc<br /> Nick Name: Ngọc Hà<br /> Năm sinh: 1998<br /> Địa chỉ thường trú: Phạm Văn Đồng Cầu Giấy Hà Nội<br /> SDT liên hệ: 01683473638<br /> Email: parksoyeon9x@gmail.com<br /> Cân nặng*: 47<br /> Chiều cao*: 1m58

Nguyễn Thị Ngọc

Updated 26/10/16
108  
109  
110  
Loading Photos......
Loading Photos......
ActorVietNam
Thông tin cá nhân
Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc
Nick Name: Ngọc Hà
Năm sinh: 1998
Địa chỉ thường trú: Phạm Văn Đồng Cầu Giấy Hà Nội
SDT liên hệ: 01683473638
Email: parksoyeon9x@gmail.com
Cân nặng*: 47
Chiều cao*: 1m58

Actions

Chia sẻ trang này