Album: Nhà làm phim tài liệu Thanh An

Nhà làm phim tài liệu Thanh An<br /> Tác giả: Hoàng Trần Doãn<br /> NXB: Văn học<br /> <br /> Giới thiệu:<br /> Cuốn sách nhà làm phim tài liệu Thanh An đề cập đến những quan niệm về nghệ thuật và việc thể hiện những quan niệm này của thanh an trong tác không phim tài liệu của mình. Bên cạnh đó, sách để cập đến những quan niệm về nghệ thuật, về sáng tác, về việc thể hiện những quan niệm này trong một số tác phẩm phim tài liệu của Thanh An. Tác giả cũng cố gắng trình bày mối quan hệ giữa hoàn cảnh, con người và tác phẩm để có thể hiểu hơn về tác phẩm, con người thánh ăn cũng như đôi điều cần thiết, bổ ích và thú vị về sáng tác trong phim tài liệu.<br /> <br /> Hy vọng cuốn sách tuy nhỏ, nhưng bổ ích và thú vị cho người đọc và đặc biệt là các bạn sinh viên của trường đại học sân khấu điện ảnh Hà Nội

Nhà làm phim tài liệu Thanh An

Updated 3/9/21
659  
Loading Photos......
Loading Photos......
24HFS
Nhà làm phim tài liệu Thanh An
Tác giả: Hoàng Trần Doãn
NXB: Văn học

Giới thiệu:
Cuốn sách nhà làm phim tài liệu Thanh An đề cập đến những quan niệm về nghệ thuật và việc thể hiện những quan niệm này của thanh an trong tác không phim tài liệu của mình. Bên cạnh đó, sách để cập đến những quan niệm về nghệ thuật, về sáng tác, về việc thể hiện những quan niệm này trong một số tác phẩm phim tài liệu của Thanh An. Tác giả cũng cố gắng trình bày mối quan hệ giữa hoàn cảnh, con người và tác phẩm để có thể hiểu hơn về tác phẩm, con người thánh ăn cũng như đôi điều cần thiết, bổ ích và thú vị về sáng tác trong phim tài liệu.

Hy vọng cuốn sách tuy nhỏ, nhưng bổ ích và thú vị cho người đọc và đặc biệt là các bạn sinh viên của trường đại học sân khấu điện ảnh Hà Nội

Actions

Chia sẻ trang này