Album: Nhà quay phim không gian khuôn hình

Tên sách: Nhà quay phim không gian khuôn hình<br /> Tác giả: X. E. Mêđưnxki; <br /> Nhà XB: SKĐA<br /> Năm XB: 2005<br /> Số trang: 175tr.<br /> Nội dung: trong cuốn sách tác giả đã phân tích những cách quay, lia máy. Ngoài phân tích lý thuyết, tác giả còn có những lời khuyên về kỹ thuật thực hiện các cách quay phụ thuộc vào những nhiệm vụ đặt ra trong sang tác cho nhóm quay phim.<br /> <a class="photoBbcode" href="gallery/photos/262/" title="262" data-id="262" data-size=""> <img class="bbCodeImage LbImage" src="data/photos/m/0/300-1521129064-3fdd521928fcef93a81ba52cb4838c94.png" alt="262" /> </a> <script type="text/javascript"> !function($, window, document, _undefined) { XenForo.register('.photoBbcode', 'XenForo.XenGalleryOverlayToggle'); }(jQuery, this, document); </script>

Nhà quay phim không gian khuôn hình

Updated 18/4/18
603  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Nhà quay phim không gian khuôn hình
Tác giả: X. E. Mêđưnxki;
Nhà XB: SKĐA
Năm XB: 2005
Số trang: 175tr.
Nội dung: trong cuốn sách tác giả đã phân tích những cách quay, lia máy. Ngoài phân tích lý thuyết, tác giả còn có những lời khuyên về kỹ thuật thực hiện các cách quay phụ thuộc vào những nhiệm vụ đặt ra trong sang tác cho nhóm quay phim.
262
  1. Hạ Băng thích bài này.

Tags

Actions

Chia sẻ trang này