Album: Nhạc chèo: nghiên cứu

Tên sách: Nhạc chèo: nghiên cứu<br /> Tác giả: Trần Vinh<br /> Năm xuất bản: 2012<br /> Nhà xuất bản: Sân khấu<br /> Số trang: 371tr.<br /> Nội dung: cuốn sách mang tính tổng kết học thuật bước đầu trong cuộc đời làm nhạc của tác giả. Phân tích vị trí âm nhạc trong sân khấu chèo, đặc điểm của chèo, dàn nhạc chèo…một số tác phẩm chèo đã được dàn dựng.<br />

Nhạc chèo: nghiên cứu

Updated 11/4/18
577  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Nhạc chèo: nghiên cứu
Tác giả: Trần Vinh
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Sân khấu
Số trang: 371tr.
Nội dung: cuốn sách mang tính tổng kết học thuật bước đầu trong cuộc đời làm nhạc của tác giả. Phân tích vị trí âm nhạc trong sân khấu chèo, đặc điểm của chèo, dàn nhạc chèo…một số tác phẩm chèo đã được dàn dựng.

Chia sẻ trang này