Album: Nhận thức Điện ảnh

Tên sách: Nhận thức Điện ảnh<br /> Tác giả: Trần Luân Kim<br /> Năm xuất bản: 2011<br /> Nhà xuất bản: Hội Điện ảnh Việt Nam<br /> Nội dung: “NHẬN THỨC ĐIỆN ẢNH” là một khảo cứu từ thực tiễn hoạt động Điện ảnh và từ các luồng kiến giải, trải nghiệm nghề nghiệp của các tác giả và người làm phim trong ngoài nước qua các thời kỳ phát triển của nghệ thuật Điện ảnh. Như tựa đề cuốn sách, công trình đề cập đến các nội dung của nghệ thuật học điện ảnh; và tất cả chỉ được khảo sát trình bày ở cấp độ nhận thức.Tác giả mong muốn được phần nào đóng góp vào tiến trình phát triển Điện ảnh Việt Nam và trân trọng gửi đến bạn đọc như mòn quà của một con người luôn trăn trở vì sự nghiệp Điện ảnh nước nhà.<br /> Cuốn sách với 4 chương chính như sau:<br /> • Chương 1: Nhận thức chung<br /> • Chương 2: Nhận thức về nghiệp vụ chế tác phim truyện<br /> • Chương 3: Mấy vấn đề lý luận Điện ảnh<br /> • Chương 4: Một số khuynh hướng sáng tác Điện ảnh tiêu biểu<br />

Nhận thức Điện ảnh

Updated 9/4/18
513  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Nhận thức Điện ảnh
Tác giả: Trần Luân Kim
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Hội Điện ảnh Việt Nam
Nội dung: “NHẬN THỨC ĐIỆN ẢNH” là một khảo cứu từ thực tiễn hoạt động Điện ảnh và từ các luồng kiến giải, trải nghiệm nghề nghiệp của các tác giả và người làm phim trong ngoài nước qua các thời kỳ phát triển của nghệ thuật Điện ảnh. Như tựa đề cuốn sách, công trình đề cập đến các nội dung của nghệ thuật học điện ảnh; và tất cả chỉ được khảo sát trình bày ở cấp độ nhận thức.Tác giả mong muốn được phần nào đóng góp vào tiến trình phát triển Điện ảnh Việt Nam và trân trọng gửi đến bạn đọc như mòn quà của một con người luôn trăn trở vì sự nghiệp Điện ảnh nước nhà.
Cuốn sách với 4 chương chính như sau:
• Chương 1: Nhận thức chung
• Chương 2: Nhận thức về nghiệp vụ chế tác phim truyện
• Chương 3: Mấy vấn đề lý luận Điện ảnh
• Chương 4: Một số khuynh hướng sáng tác Điện ảnh tiêu biểu

Chia sẻ trang này