Album: Nhiếp ảnh cơ bản

Tác giả: Ngô Tạo Kim<br /> Nhà suất bản thế giới<br /> Năm xuất bản: 2017<br /> <br /> Giới thiệu:<br /> Đây là một cuốn giáo khoa dành cho những người yêu thích nhiếp ảnh và những giảng viên giảng dạy về nhiếp ảnh có thể tham khảo Làm giáo trình giảng dạy.<br /> <br /> Tác giả Ngô Tạo Kim là nhà quay phim, nhà giáo, nguyên phó trưởng khoa truyền hình, trường đại học sân khấu điện ảnh Hà Nội.

Nhiếp ảnh cơ bản

Updated 3/9/21
657  
Loading Photos......
Loading Photos......
24HFS
Tác giả: Ngô Tạo Kim
Nhà suất bản thế giới
Năm xuất bản: 2017

Giới thiệu:
Đây là một cuốn giáo khoa dành cho những người yêu thích nhiếp ảnh và những giảng viên giảng dạy về nhiếp ảnh có thể tham khảo Làm giáo trình giảng dạy.

Tác giả Ngô Tạo Kim là nhà quay phim, nhà giáo, nguyên phó trưởng khoa truyền hình, trường đại học sân khấu điện ảnh Hà Nội.

Actions

Chia sẻ trang này