Album: Nhiếp ảnh nghệ thuật tập 2

Tác giả: Nguyễn nhưng<br /> Nhà suất bản văn hóa<br /> Năm suất bản: 2000<br /> <br /> Giới thiệu:<br /> Quấn nhiếp ảnh nghệ thuật tập một của nghệ sĩ nhiếp ảnh lão thành Nguyễn nhưng vừa phát hành đã được rộng rãi bạn đọc an ninh và có những ý kiến khác nhau..,<br /> Đa số bạn đọc yêu thích nhiếp ảnh, muốn tìm đến nghệ thuật nhiếp ảnh có ít trân trọng. Đánh giá cao kungfu Minh cứu, quá trình tích lũy kinh nghiệm về mặt lý thuyết và thực tiễn của tác giả, như viết thư về cổ vũ, động viên và tỏ lòng biết ơn về công trình đầy sáng tạo của ông.<br /> Trên cơ sở thành công bước đầu của tập một, khi suất bản tiếp theo này xin trích tặng những ý kiến tiêu biểu trong nhiều thứ nhận xét của ảnh, nhà báo, nhà nghiên cứu phê bình nhiếp ảnh và bạn đọc gần xa từ mọi miền tổ quốc gửi về cho tác giả và xin giới thiệu tiếp nội dung tập hai với những kinh nghiệm về cách chụp may, nước, Chụp Bình Minh, hoàng hôn, chụp trăng sáng và đêm tối.

Nhiếp ảnh nghệ thuật tập 2

Updated 3/9/21
656  
Loading Photos......
Loading Photos......
24HFS
Tác giả: Nguyễn nhưng
Nhà suất bản văn hóa
Năm suất bản: 2000

Giới thiệu:
Quấn nhiếp ảnh nghệ thuật tập một của nghệ sĩ nhiếp ảnh lão thành Nguyễn nhưng vừa phát hành đã được rộng rãi bạn đọc an ninh và có những ý kiến khác nhau..,
Đa số bạn đọc yêu thích nhiếp ảnh, muốn tìm đến nghệ thuật nhiếp ảnh có ít trân trọng. Đánh giá cao kungfu Minh cứu, quá trình tích lũy kinh nghiệm về mặt lý thuyết và thực tiễn của tác giả, như viết thư về cổ vũ, động viên và tỏ lòng biết ơn về công trình đầy sáng tạo của ông.
Trên cơ sở thành công bước đầu của tập một, khi suất bản tiếp theo này xin trích tặng những ý kiến tiêu biểu trong nhiều thứ nhận xét của ảnh, nhà báo, nhà nghiên cứu phê bình nhiếp ảnh và bạn đọc gần xa từ mọi miền tổ quốc gửi về cho tác giả và xin giới thiệu tiếp nội dung tập hai với những kinh nghiệm về cách chụp may, nước, Chụp Bình Minh, hoàng hôn, chụp trăng sáng và đêm tối.

Actions

Chia sẻ trang này