Album: Nhiếp ảnh nghệ thuật tập 3

Tác giả: Nguyễn Nhưng<br /> NXB: nhà suất bản văn hóa<br /> Giới thiệu:<br /> Sách này giúp ảnh nghệ thuật của tác giả lão thành Nguyễn nhưng tập một và hai ta lần lượt đến tay bạn đọc yêu thích nghệ thuật nhiếp ảnh và đồng bào cả nước. Và tác giả Nguyễn nhưng cũng đã nhận được nhiều thư của bạn đọc và một số nhà nhiếp ảnh, nhà báo, nhà thơ, họa sĩ, nhà nghiên cứu phê bình up ảnh ba. Gửi đến hoan nghênh và góp ý chân thành với hai tập sách nghiệp vụ nói trên.<br /> Nghệ sĩ nhiếp ảnh lão thành Nguyễn Nhưng trong lao động nghệ thuật đã đem hết khả năng và nhiệt tình, Được thể hiện trên các tác phẩm ảnh, nay lại thể hiện trên các đầu sách này, nhằm mục đích giúp các bạn đã biết cầm máy vào bạn đọc yêu thích nghệ thuật nhiếp ảnh tham khảo.

Nhiếp ảnh nghệ thuật tập 3

Updated 3/9/21
654  
Loading Photos......
Loading Photos......
24HFS
Tác giả: Nguyễn Nhưng
NXB: nhà suất bản văn hóa
Giới thiệu:
Sách này giúp ảnh nghệ thuật của tác giả lão thành Nguyễn nhưng tập một và hai ta lần lượt đến tay bạn đọc yêu thích nghệ thuật nhiếp ảnh và đồng bào cả nước. Và tác giả Nguyễn nhưng cũng đã nhận được nhiều thư của bạn đọc và một số nhà nhiếp ảnh, nhà báo, nhà thơ, họa sĩ, nhà nghiên cứu phê bình up ảnh ba. Gửi đến hoan nghênh và góp ý chân thành với hai tập sách nghiệp vụ nói trên.
Nghệ sĩ nhiếp ảnh lão thành Nguyễn Nhưng trong lao động nghệ thuật đã đem hết khả năng và nhiệt tình, Được thể hiện trên các tác phẩm ảnh, nay lại thể hiện trên các đầu sách này, nhằm mục đích giúp các bạn đã biết cầm máy vào bạn đọc yêu thích nghệ thuật nhiếp ảnh tham khảo.

Actions

Chia sẻ trang này