Album: Những bài học điện ảnh 2

Tiếp nối phần một, Những bài học điện ảnh 2 trình bày những chia sẻ kinh nghiệm của 19 nhà làm phim nổi tiếng đương đại thông qua phỏng vấn của nhà báo đạo diễn. Một tuyển tập thiết thực và đại chúng, như đánh giá của hai dịch giả Hải linh và Việt linh trong tập một. Qua giọng văn nói biểu cảm, những kiến thức như hàn lâm, nặng nề về chuyên môn của các đạo diễn tài năng được diễn tả hết sức dung dị, sáng sủa, hấp dẫn. Để giữ Nguyên sự tự nhiên của buổi trò chuyện, tác giả đã tôn trọng khẩu ngữ, cả tuần tự câu, Ý dù đôi khi chúng không chuyển mạch. Tôi cũng đi theo tôn chỉ này như hai người chịch trước.<br /> <br /> Những bài học biết ảnh hai mở ra một không gian đối thoại thân mật, gần gũi, đầy say mê chưa các bậc thời tiết ảnh và người đọc yêu thích ảnh.

Những bài học điện ảnh 2

Updated 3/9/21
651  
Loading Photos......
Loading Photos......
24HFS
Tiếp nối phần một, Những bài học điện ảnh 2 trình bày những chia sẻ kinh nghiệm của 19 nhà làm phim nổi tiếng đương đại thông qua phỏng vấn của nhà báo đạo diễn. Một tuyển tập thiết thực và đại chúng, như đánh giá của hai dịch giả Hải linh và Việt linh trong tập một. Qua giọng văn nói biểu cảm, những kiến thức như hàn lâm, nặng nề về chuyên môn của các đạo diễn tài năng được diễn tả hết sức dung dị, sáng sủa, hấp dẫn. Để giữ Nguyên sự tự nhiên của buổi trò chuyện, tác giả đã tôn trọng khẩu ngữ, cả tuần tự câu, Ý dù đôi khi chúng không chuyển mạch. Tôi cũng đi theo tôn chỉ này như hai người chịch trước.

Những bài học biết ảnh hai mở ra một không gian đối thoại thân mật, gần gũi, đầy say mê chưa các bậc thời tiết ảnh và người đọc yêu thích ảnh.

Actions

Chia sẻ trang này