Album: Những bài học về dàn dựng

Những bài học về dàn dựng<br /> Tác giả: S.M Eisenstein<br /> Người dịch: Vũ Quý Biền<br /> NXB: trường đại học sân khấu điện ảnh Hà Nội<br /> <br /> Tóm tắt:<br /> Cuốn sách này bao gồm bốn phần chính:<br /> - Khái niệm về đạo diễn.<br /> - Dàn dựng sân khấu.<br /> - Những vấn đề về quân hình, phân cảnh.<br /> - Bố cục trong cảnh.<br /> <br /> Ngoài ra có thêm ở phần phụ:<br /> - Tóm tắt về quá trình giảng dạy của tác giả<br /> - Lời nói đầu.<br /> - Lời cuối.

Những bài học về dàn dựng

Updated 3/9/21
658  
Loading Photos......
Loading Photos......
24HFS
Những bài học về dàn dựng
Tác giả: S.M Eisenstein
Người dịch: Vũ Quý Biền
NXB: trường đại học sân khấu điện ảnh Hà Nội

Tóm tắt:
Cuốn sách này bao gồm bốn phần chính:
- Khái niệm về đạo diễn.
- Dàn dựng sân khấu.
- Những vấn đề về quân hình, phân cảnh.
- Bố cục trong cảnh.

Ngoài ra có thêm ở phần phụ:
- Tóm tắt về quá trình giảng dạy của tác giả
- Lời nói đầu.
- Lời cuối.

Actions

Chia sẻ trang này