Album: Những làn điệu chèo cổ

Tên sách: Những làn điệu chèo cổ<br /> Tác giả: Nguyễn Đỗ Lưu<br /> Năm xuất bản: 2002<br /> Nhà xuất bản: Sân khấu<br /> Số trang: 177tr.<br /> Nội dung: là bản tập hợp những làn điệu chèo mà tác giả đã được học và được làm trong suốt chặng đường diễn của mình khi còn ở Đoàn Chèo Trung Ương nay là Nhà hát chèo Việt Nam.<br />

Những làn điệu chèo cổ

Updated 12/4/18
589  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Những làn điệu chèo cổ
Tác giả: Nguyễn Đỗ Lưu
Năm xuất bản: 2002
Nhà xuất bản: Sân khấu
Số trang: 177tr.
Nội dung: là bản tập hợp những làn điệu chèo mà tác giả đã được học và được làm trong suốt chặng đường diễn của mình khi còn ở Đoàn Chèo Trung Ương nay là Nhà hát chèo Việt Nam.

Chia sẻ trang này