Album: Những làn điệu chèo cổ

Tên sách: Những làn điệu chèo cổ<br /> Tác giả: Nguyễn Đỗ Lưu<br /> Năm xuất bản: 2002<br /> Nhà xuất bản: Sân khấu<br /> Số trang: 177tr.<br /> Nội dung: là bản tập hợp những làn điệu chèo mà tác giả đã được học và được làm trong suốt chặng đường diễn của mình khi còn ở Đoàn Chèo Trung Ương nay là Nhà hát chèo Việt Nam.<br /> <a class="photoBbcode" href="gallery/photos/262/" title="262" data-id="262" data-size=""> <img class="bbCodeImage LbImage" src="data/photos/m/0/300-1521129064-3fdd521928fcef93a81ba52cb4838c94.png" alt="262" /> </a> <script type="text/javascript"> !function($, window, document, _undefined) { XenForo.register('.photoBbcode', 'XenForo.XenGalleryOverlayToggle'); }(jQuery, this, document); </script>

Những làn điệu chèo cổ

Updated 12/4/18
589  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Những làn điệu chèo cổ
Tác giả: Nguyễn Đỗ Lưu
Năm xuất bản: 2002
Nhà xuất bản: Sân khấu
Số trang: 177tr.
Nội dung: là bản tập hợp những làn điệu chèo mà tác giả đã được học và được làm trong suốt chặng đường diễn của mình khi còn ở Đoàn Chèo Trung Ương nay là Nhà hát chèo Việt Nam.
262

Chia sẻ trang này