Album: Những vấn đề cơ bản trong âm nhạc tuồng

Tên sách: Những vấn đề cơ bản trong âm nhạc tuồng<br /> Tác giả: Lê Yên<br /> Năm xuất bản: 1994<br /> Nhà xuất bản: Thế giới<br /> Số trang: 183tr.<br /> Nội dung: nghiên cứu về những vấn đề cơ bản trong âm nhạc tuồng từ nguồn gốc đến đặc điểm, cấu trúc, phương pháp và sự phát triển. Đồng thời cuốn sách còn nghiên cứu về hai hệ thống làn điệu chính của tuồng, hát tuồng, hát nam – hát khách.<br />

Những vấn đề cơ bản trong âm nhạc tuồng

Updated 12/4/18
591  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Những vấn đề cơ bản trong âm nhạc tuồng
Tác giả: Lê Yên
Năm xuất bản: 1994
Nhà xuất bản: Thế giới
Số trang: 183tr.
Nội dung: nghiên cứu về những vấn đề cơ bản trong âm nhạc tuồng từ nguồn gốc đến đặc điểm, cấu trúc, phương pháp và sự phát triển. Đồng thời cuốn sách còn nghiên cứu về hai hệ thống làn điệu chính của tuồng, hát tuồng, hát nam – hát khách.

Chia sẻ trang này