Album: Những vấn đề lý luận về kịch bản phim

Tên sách: Những vấn đề lý luận về kịch bản phim<br /> Tác giả: Đoàn Minh Tuấn<br /> Năm xuất bản: 2008<br /> Nhà xuất bản: Bộ Văn hóa – Thông tin; Trường ĐH Sân khấu, Điện ảnh Hà Nội<br /> Nội dung: Cuốn sách là tài liệu quý giá dành cho những người làm công tác trong ngành Điện ảnh, như biên kịch, đạo diễn, quay phim, diễn viên, lý luận phê bình và tất cả những ai quan tâm đến điện ảnh. Qua cuốn sách tác giả cung cấp cho bạn đọc một cái nhìn tổng quát về những vấn đề cơ bản trong công việc sáng tạo, thẩm định và đánh giá một kịch bản phim. Cuốn sách tập trung giải quyết những vấn đề cơ bản của hầu hết các loại hình kịch bản điện ảnh:<br /> • Những vấn đề về nhân vật<br /> • Những vấn đề về cấu trúc<br /> • Những vấn đề về cốt truyện<br />

Những vấn đề lý luận về kịch bản phim

Updated 29/3/18
369  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Những vấn đề lý luận về kịch bản phim
Tác giả: Đoàn Minh Tuấn
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Bộ Văn hóa – Thông tin; Trường ĐH Sân khấu, Điện ảnh Hà Nội
Nội dung: Cuốn sách là tài liệu quý giá dành cho những người làm công tác trong ngành Điện ảnh, như biên kịch, đạo diễn, quay phim, diễn viên, lý luận phê bình và tất cả những ai quan tâm đến điện ảnh. Qua cuốn sách tác giả cung cấp cho bạn đọc một cái nhìn tổng quát về những vấn đề cơ bản trong công việc sáng tạo, thẩm định và đánh giá một kịch bản phim. Cuốn sách tập trung giải quyết những vấn đề cơ bản của hầu hết các loại hình kịch bản điện ảnh:
• Những vấn đề về nhân vật
• Những vấn đề về cấu trúc
• Những vấn đề về cốt truyện

Chia sẻ trang này