Album: Những vấn đề Thi pháp kịch Chekhov

Tên sách: Những vấn đề Thi pháp kịch Chekhov<br /> Tác giả: Hoàng Sự<br /> Năm xuất bản: 2002<br /> Nhà xuất bản: Văn học<br /> Số trang: 191tr.<br /> Nội dung: phân tích chân dung nhà viết kịch – Chekhov ; lịch sử vấn đề nghiên cứu kịch Chekhov ; Những đặc điểm về cấu trúc tác phẩm, nhân vật. Phân tích tác phẩm: “Vườn anh đào”.<br />

Những vấn đề Thi pháp kịch Chekhov

Updated 11/4/18
574  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Những vấn đề Thi pháp kịch Chekhov
Tác giả: Hoàng Sự
Năm xuất bản: 2002
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 191tr.
Nội dung: phân tích chân dung nhà viết kịch – Chekhov ; lịch sử vấn đề nghiên cứu kịch Chekhov ; Những đặc điểm về cấu trúc tác phẩm, nhân vật. Phân tích tác phẩm: “Vườn anh đào”.

Chia sẻ trang này