Album: Phim tài liệu: Giáo trình bậc Đại học

Tên sách: Phim tài liệu: Giáo trình bậc Đại học<br /> Tác giả: Trần Thanh Hiệp<br /> Năm xuất bản: 2017<br /> Nhà xuất bản: Văn học – Trường ĐH Sân khấu, Điện ảnh Hà Nội<br /> Nội dung: Một cuốn phim tài liệu thường phản ánh các thông tin có thật với thế giới chúng ta. Phim tài liệu mang những đặc điểm đối lập phim truyện với những chi tiết hư cấu. Người làm phim tài liệu, rất cần trí tưởng tượng trong quá trình xây dụng tác phẩm nhưng không cần, và không có quyền hư cấu nhân vật, hư cấu sự kiện, hư cấu những tình huống.. hư cấu cốt truyện trong bộ phim của mình. Cuốn sách được tác giả chia thành 9 phần với những lập luận vô cùng sắc bén:<br /> 1. Thế nào là phim tài liệu<br /> 2. Về chức năng phim tài liệu<br /> 3. Các phương thức phương tiện xây dựng phim tài liệu<br /> 4. Loại và thể loại phim tài liệu<br /> 5. Robert Flaherti – Cha đẻ của Điện ảnh tài liệu Mỹ<br /> 6. Điện ảnh tài liệu – Đó là lương tâm của Điện ảnh<br /> 7. Kịch bản phim tài liệu: Những người chiến thắng<br /> 8. Kịch bản phim tài liệu: Nỗi đau không của riêng ai<br /> 9. 10 lời khuyên dành cho các đạo diễn phim tài liệu<br />

Phim tài liệu: Giáo trình bậc Đại học

Updated 2/4/18
403  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Phim tài liệu: Giáo trình bậc Đại học
Tác giả: Trần Thanh Hiệp
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Văn học – Trường ĐH Sân khấu, Điện ảnh Hà Nội
Nội dung: Một cuốn phim tài liệu thường phản ánh các thông tin có thật với thế giới chúng ta. Phim tài liệu mang những đặc điểm đối lập phim truyện với những chi tiết hư cấu. Người làm phim tài liệu, rất cần trí tưởng tượng trong quá trình xây dụng tác phẩm nhưng không cần, và không có quyền hư cấu nhân vật, hư cấu sự kiện, hư cấu những tình huống.. hư cấu cốt truyện trong bộ phim của mình. Cuốn sách được tác giả chia thành 9 phần với những lập luận vô cùng sắc bén:
1. Thế nào là phim tài liệu
2. Về chức năng phim tài liệu
3. Các phương thức phương tiện xây dựng phim tài liệu
4. Loại và thể loại phim tài liệu
5. Robert Flaherti – Cha đẻ của Điện ảnh tài liệu Mỹ
6. Điện ảnh tài liệu – Đó là lương tâm của Điện ảnh
7. Kịch bản phim tài liệu: Những người chiến thắng
8. Kịch bản phim tài liệu: Nỗi đau không của riêng ai
9. 10 lời khuyên dành cho các đạo diễn phim tài liệu

Chia sẻ trang này